ผลตอบแทนสมาชิกPageQQ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่สมัคร์ซื้อ-ขายพื้นที่ใช้งานกับ www.pageqq.com

ข้อที่ 1
จากการขายพื้นที Wep Hosting ของ PageQQ ให้กับทุกคนทั่วโลก ที่ต้องการใช้งาน โดยไม่จำกัดจำนวนแนะนำการขาย บริษัทจ่ายค่า "บริหารการจัดการ" จากยอดขาย รหัสละ 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อรหัสที่ท่านแนะนำ รับการตรวจสอบข้อมูลการสมัครและอนุมัติเรียบร้อย

ข้อที่ 2
จากโครงสร้างสมาชิกอัตโนมัติ รหัสละ 10 บาท ไป 20 ชั้นลึก
เมื่อมีการสมัครสมาชิก ระบบจะนำรหัสที่สมาชิกรับได้ ไปวางในโครงสร้าง www. ตามรูปแบบ 1 แตก 2 ไล่ลงไป 20 ชั้น เพื่อรับผลประโยชน์ดังนี้

2.1 10 บาท ของกำไรจากการซื้อพื้นที่ ของสมาชิกใหม่ที่อยู่ใต้โครงสร้างครั้งเดียวจนครบ 20 ชั้น (ได้รับ 10 บาท จากทุกคน ที่อยู่ในผังโครงสร้างไม่ว่าจะขายพื้นที่เอง หรือทีมงานที่เกิดการขยาย หรือจาก ระบบ Auto place)

2.2 1% ของกำไรจากการรักษา ระบบรายเดือน AUTO Service System 6Q ทุกเดือน (1Q=50บาท) (ได้รับ 3บาท จาก ทุก user ที่มีการจ่าย AUTO Service System )

**หมายเหตุ
ระบบจะไม่มีการเรียกเก็บเงินสดเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่ระบบจะตัดเก็บอัตโนมัติจากสมาชิก ที่มีQ ในกล่องQ โดยสมาชิกต้องมีรายได้มากกว่าค่าสมัครซื้อพื้นที่ก่อนแล้วเท่านั้น (ไม่มีQ ระบบไม่ตัด)

ข้อที่ 3
จากการบริหารทีมสมาชิกที่ดูแลตรง 10%
ได้รับทุกครั้งจากการถอนQ ของสมาชิกแนะนำและดูแลตรง

ข้อที่ 4
View content (คิดตามสัดส่วนในแต่ละเดือน)
คำนวณเดือนละ 1 ครั้ง

การคิดเรต view คิดจาก กำไรรวมทั้งหมดของเดือนในส่วน view เท่านั้น หารด้วย จำนวน view รวมที่ตัดคิด maxview ของทุกคนรวมกัน

เช่น กำไร 1 ล้านบาท หารด้วย ยอดวิวรวม 10 ล้าน view = เรต view 10 สตางค์
(ตัวอย่างสมมุติ)

การคิดเงิน
เรต view x จำนวน view ที่ได้ = ออกมาเป็นจำนวนเงิน ( Q )

**หมายเหตุ
ระบบจะคำนวณวิว จากทุกวิวทุกโพสต์ เป็นระบบ Real Time และจะคำนวณเป็นรายได้รวมทั้งเดือน ในกล่อง Q ของทุกรหัส ในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป

ข้อที่ 5 จากการเป็น Center รับ 2%

คุณสมบัติ :
1. แนะนำตรง 100 คนขึ้นไป
2.ได้รับการพิจารณาทดสอบ/ตรวจสอบและแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯเท่านั้น

center จะได้รับ 2% จากสมาชิก ใต้สายงานลงไป ที่เป็น line of sponsor ลงไป ทุกคน ที่มีการถอนQโดยไม่จำกัด จำนวนคน และ ลำดับชั้น

ข้อที่ 6.
จากค่าแนะนำสมาชิกมาลงโฆษณาตามแพ็คเกจของบริษัทฯ 20 % (จ่ายเป็น Q เข้ากล่อง Q ) ทุกครั้งที่มีการแนะนำ

การจ่ายค่า"บริหารการจัดการ" ทุกข้อให้กับสมาชิก ต้องเกิดจากการขายพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เซิร์ฟ โฟร์ บิช จำกัด หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกอย่างแล้ว

ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท เซิร์ฟ โฟร์ บิช จำกัด

1 กรกฎาคม 2560
..........................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น